TIM0230 Vam može ponuditi:


Saobraćajne znakove i table


Reklamne table


Signalizaciju i opremu za obezbeđenje gradilišta


Izmenjive znakove - LED displeje


Radare za merenje brzine


Prinudne usporivače saobraćaja


Saobraćajne čunjeve i stubove


Saobraćajna ogledalaSve informacije o našim uslugama i proizvodima, možete dobiti pozivom na broj telefona 064/489-55-65 ili upitom na e-mail tim0230@signalizacija.rs